pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Plačilo DDV pri prevozu blaga

Plačilo DDV pri prevozu blaga


VPRAŠANJE

Pošiljam vam vprašanje na katerega ne najdem odgovora.

Zadeva ddv

Naročnik-nerezident iz Bosne naroči prevoz blaga iz Italije v Slovenijo. Blago se v Sloveniji raztovori. Račun pa pošljemo Naročniku v Bosno in Hercegovino. Vprašanje je ali mu zaračunamo ddv ali ne.?Prosim tudi za člene zakona kateri govorijo.


ODGOVOR

Pojasnilo DURS, št. 42601-10155/2005, 2. 12. 2005Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05-UPB3; v nadaljevanju: ZDDV) ureja vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Sloveniji, v 54. členu.

Na podlagi prvega odstavka 54. člena ZDDV ima davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ob pogojih, določenih s tem zakonom, pravico do vračila DDV,zaračunanega za storitve ali za premičnine, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pravico do vračila DDV, če v predpisanem obdobju ni opravil prometa blaga oziroma storitev, za katerega velja, da je bil opravljen v Sloveniji, razen:

-prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s5. točko 28. člena, z 31. členom ali s prvim odstavkom 32. člena tega zakona;

-storitev,od katerih mora v skladu z 2. točko 12. člena tega zakona DDV plačatiizključno oseba, kateri so bile storitve opravljene.

Iz tega izhaja, da je v primeru opravljenih storitev prevoza v mednarodnem prometu nerezidentu potrebno zaračunati DDV, le da naročnik nima pravice do povračila le-tega.

Obrazec za vračilo DDV tuji pravni osebi :http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/pravilnik_DDV/Priloga-V-ZahtevekzavraciloDDV.pdf