pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Obdavčitev najemnin po 1.1.2013

Obdavčitev najemnin po 1.1.2013

Dohodnina |

VPRAŠANJE

Spoštovani, kako se obdavči prihodke iz oddajanja premoženja v najem po 1.1.2013?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem so dohodki fizičnih oseb, ki oddaja v najem svoje premičnine ali nepremičnine (v nadaljevanju premoženje) na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi.

Sprememba Zakona o dohodnini - 2 objavljena v Uradnem listu št. 94/2012 prinaša dve poglavitni spremembi, in sicer:

1.     znižanje normirnih stroškov s 40 % na 10 % ter

2.     ceduralno obdavčitev.

V drugem odstavku 77. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) je določeno, da lahko zavezanec za davek namesto normirnih stroškov upošteva dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih plačuje sam. Dejanski stroški vzdrževanja se priznajo na podlagi predloženih računov. Pri tem lahko minister, pristojen za finance, podrobneje določi dejanske stroške vzdrževanja za namen izvajanja tega člena.

Druga sprememba je ceduralna obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, kar pomeni, da je obdavčitev po ugotovljeni davčni osnovi dokončna in se ne zajema v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. To pomeni, da dohodki iz oddajanja premoženja v najem ne zvišujejo davčne osnove v letnem informativnem izračunu dohodnine.

Simona Vehar, dipl. ekon.