pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Davek na delnice Sava

Davek na delnice Sava

Dohodnina |

VPRAŠANJE

Pred letom 2000 sem bila lastnica 11-ih delnic Sava-pridobljenih s certifikatom, v letu 2000 sem po očetu podedovala še 46 delnic. Leta 2008 sem 47 delnic prodala. 

Kolikšen davek bi morala plačati in kaj je osnova za izračun le-tega?

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Vprašanje obdavčitve prodaje delnic obravnava Zakon o dohodnini – 2 (ZDoh-2) v poglavju Dobiček iz kapitala.

Po določilih ZDoh-2 (96. Člen) je odsvojitev delnic po 20 letih imetništva oproščena plačila dohodnine. Prav tako je oproščeno plačila dohodnine odsvojitev delnic pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij – to so delnice pridobljene na podlagi certifikatov.

V 95. členu določa ZDoh-2, da se prenos delnic s preminule osebe na dediča po predpisih o dedovanju ne šteje za odsvojitev kapitala ter nadaljnje je v 2. odstavku 96. člena ZDoh-2 določeno, da se za prvo odsvojitev podedovanih delnic, ki jih je pokojnik pridobil na podlagi certifikata, šteje prodaja zadevanih delnic s strani dediča, ki pa so oproščena plačila dohodnine.

V kolikor podedovane delnice pokojnik ni pridobil na podlagi certifikata, temveč jih je kupil, je odsvojitev tovrstnih podedovanih delnic obdavčena z dohodnino po stopnji, kot je določeno v 132. členu ZDoh-2 glede na dobo lastništva delnic.

Osnova za izračun osnove od katere se obračuna dohodnina pri odsvojitvi delnic je določena v 97. Členu ZDoh-2. Če na kratko povzamemo je obdavčljiva pozitivna razlika med odsvojitveno vrednostjo delnic in vrednostjo delnic ob pridobitvi.

Povzetek: V kolikor je vaš oče vam zapustil delnice, ki jih je pridobil na podlagi certifikata, je prodaja teh delnic oproščena obdavčitve z dohodnino. Prav tako ni potrebno plačati dohodnine od prodaje vaših delnic, ki ste jih pridobili na podlagi certifikata. V kolikor ste prodali podedovane delnice, katere je vaš oče kupil, je ta transakcija obdavčena z dohodnino  glede na leta lastništva ter glede na doseženo razliko v vrednosti delnic ob pridobitvi in vrednostjo ob prodaji delnic.