pravni telefon

POKLIČITE PRAVNIKA NA
090 3213

Vsak dan od 07.00 do 21.00 ure

2,71 €/min za klice iz omrežja Telekom. Za klice iz drugih omrežij ceno določa Vaš operater. Splošni pogoji

  • 95% klicev rešimo takoj
  • večina klicev traja manj kot 3 minute
  • anonimnost zagotovljena
  • 100% strokovnost, v nasprotnem primeru vam strošek klica povrnemo!

Potrebujete pravni nasvet po emailu?Dohodek pri mednarodni organizaciji

Dohodek pri mednarodni organizaciji

Dohodnina |

VPRAŠANJE

Zaposlen sem pri mednarodni organizaciji, in po mednarodni pogodbi je moja placa tu oproscena davka. (UL RS-MP, št. 19/2002).Ali moram to placo napovedati v davcno napoved drugo leto in v kam v davcno napoved.

Hvala


ODGOVOR

V vsakem primeru, je potrebno vpisati dohodke v dohodnino, vpiše pa se v kolono polje »Tuji davek« vpišete:

Znesek davka, obračunanega v tujini. K napovedi morate priložiti tudi ustrezna dokazila, ki dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka v tujini. Za ustrezna dokazila veljajo listine, izdane pri davčnem organu tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven Slovenije.

Priložena dokazila morajo biti (praviloma) prevedena v slovenski jezik. Če do roka za vložitev napovedi ne razpolagate z ustreznimi dokazili, jih davčnemu organu predložite takoj, ko jih dobite.

Izpolnite tudi Dodatne podatke o dohodkih, prejetih iz tujine (na 3. strani napovedi)

Pojasnilo najdete TUKAJ